नवजागृती वन भरतपुर-11 द्वारा अति विपन्न वर्गलाइ सहयोग

Spread the love

नव जागृती वन उपभोक्ता समूह भरतपुर -११ चितवनको चलानी नम्बर २५ आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने टोल बिकास सस्थालाई समूहका अध्यक्ष श्री देव कुमार गुरुङ्गद्वारा हस्ताक्षरित सूचना अनुसार यस दिइने अतिबिपन्न तथा पिछडिएका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरि गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत चार पाङ्ग्रे ठेला बितरण गर्ने कार्यक्रम रह्र्कोले प्रत्येक टोलका सा. वनका परिशद सदस्यहरूसहितको टोलको बैठक बसी अतिबिपन्न तथा पिछडिएका उपभोक्ताहरू मध्येबाट १ जना उपभोक्ता छनौट गरि मिति २०७९ साल भाद्र मसान्तसम्म नामावली पठाई दिनुहुन अनुरोध छ भन्ने सहितको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
नामावली छनौट गर्दा समूहको उपभोक्ता सदस्य वा उपभोक्ता सदस्य परिवारको र सकेसम्म वनमा आश्रीत परिवारको हुनुपर्ने ।
निम्नस्तरका अतिबिपन्न, दलित,, आदिवासी, जनजातिर जङ्गल किनारका उपभोक्ताहरूलाई बिशेष ग्राह्याता दिईने ।
ठेला प्राप्त गर्ने ब्यक्ति दीर्घकालीन रुपमा ब्यबासाय सन्चालन गर्ने र तुरुन्तै ब्यबसाय सन्चालन गर्ने खालको हुनुपर्ने ।
ठेला सन्चालन भए नभएको समितिले नियमित अनुगमन गर्नेछ ।अनुगमनका क्रममा ठेला दुरुपयोग भएको पाइएमा तुरुन्तै जफत हुनेछ ।
समूहबाट प्राप्त ठेला आफैले ब्यबसाय सन्चालन गर्नुपर्नेछ । ब्यबसाय सन्चालन गर्न नसकेमा समूहलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ । आफूखुसी कसैलाई दिन पाइनेछैन ।
टोलबाट उपभोक्ता छनौट गर्दा सम्बन्धित टोलमा रहनुभएका यश सामूदायिक वनका परिशद सदस्यहरू र टोल कार्यसमिति सहितको संयुक्त बैठकबाट छनौट गर्नुपर्नेछ ।
निवेदन साथ निबेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो १ प्रती, नागरिकताको प्रतिलिपी, सदस्यता कार्डको प्रतिलिपी, टोलको बैठकको निर्णय प्रतिलिपी समेत पेश भएको हुनुपर्ने भनी उक्त सूचनामा बताइएको छ ।
समूहद्वारा गतिने यस्ता खालका कार्यक्रमले समाजमा बिपन्न बर्गको उत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *